Việt Nam đồng hành cùng LHQ thực hiện phát triển bền vững

Việc tham gia sáng kiến “Không còn nạn đói” không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam mà còn để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Việt Nam”. Ngày 14-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu như trên trong lễ phát động và hội thảo khởi động xây dựng chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói”.

Theo Thủ tướng, trong nhiều thập niên qua, sản xuất lương thực trên thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và giảm đói nghèo vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức. “Việc tham gia sáng kiến “Không còn nạn đói” sẽ giúp Việt Nam làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Sáng kiến “Không còn nạn đói” được tổng thư ký LHQ đưa ra lần đầu vào tháng 6-2012, kêu gọi tất cả các nước cùng chung tay chấm dứt nạn đói và phát triển bền vững.

T.HẰNG