Việt-Nhật chia sẻ quan ngại về tình hình biển Đông

Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai bên cũng chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình biển Đông; nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không. Các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).