Vietnam Airlines sẽ vận chuyển gần 25 triệu lượt khách

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong năm 2017, doanh nghiệp này ước vận chuyển 21,9 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với năm 2016. Sản lượng hàng hóa vận chuyển dự kiến đạt 310.000 tấn hàng hóa, tăng 14,6%.

Sang năm 2018, tốc độ tăng trưởng hàng không Việt Nam dự báo chậm lại, chỉ tăng khoảng 11% so với năm 2017. Vietnam Airlines đang lên kế hoạch vận chuyển khoảng 24,97 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với năm 2017, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 320.000 tấn hàng hóa.

Cũng trong năm 2018, Vietnam Airlines định hướng tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm phù hợp với mục tiêu dài hạn để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gồm đầu tư đội máy bay, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.