Vinh danh thêm 4 vườn di sản ASEAN mới của Việt Nam

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và bà Clarria C. Adida, đại diện Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, đã trao giấy chứng nhận công nhận bốn Vườn di sản ASEAN của Việt Nam gồm: Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng; Vườn quốc gia Vũ Quang, nằm giữa Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh; và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum.

TS Nguyễn Văn Tài cho biết chương trình Vườn di sản ASEAN đã được bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN thống nhất thực hiện từ năm 2003. Theo đó, các vườn di sản ASEAN được thiết lập với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, thể hiện nguyện vọng của người dân các nước thành viên ASEAN về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm