Vợ sinh, chồng được hưởng chế độ thai sản ra sao?

Vợ tôi sắp sinh con nhưng thời gian đóng bảo hiểm không đủ để được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Tuy nhiên tôi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được hai năm liên tục. Vậy tôi có được hưởng chế độ gì khi vợ tôi sinh hay không?

Bạn đọc Phạm Mạnh (manh...@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM  trả lời:

Điểm e, khoản 1, điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định người lao động là lao động nam đang đóng BHXH được hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con.

Bên cạnh đó tại khoản 2, điều 38 Luật BHXH cũng quy định trường hợp sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ vào hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 59/2015 thì điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, căn cứ vào các quy định trên, trong trường hợp vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người cha vẫn có thể được hưởng chế độ này.

Ngoài được hưởng trợ cấp thì theo khoản 2, điều 34 Luật BHXH thì lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con còn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Năm ngày làm việc.

- Bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ mười ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc.
- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm