Lật xe, năm chiến sĩ hy sinh

Lật xe, năm chiến sĩ hy sinh

(PL)- Trên đường về lại lán trại sau một ngày làm nhiệm vụ xây dựng đường biên giới, các chiến sĩ gặp tai nạn. Bốn chiến sĩ khác bị thương nặng.