Xây dựng chương trình sau đó mới viết SGK

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục THPT (Bộ GD&ĐT), cho biết quy trình xây dựng chương trình và SGK lần này đã tách bạch rất rõ ràng giữa làm chương trình và làm SGK. Lần này sẽ có một tổng chủ biên toàn bộ chương trình và chủ biên từng môn học. “Việc làm chương trình phải được tiến hành trước, sau đó căn cứ vào chương trình thì biên soạn các chương trình môn học. Như vậy sẽ đảm bảo tính thống nhất giữa các chương trình môn học của các lớp học, cấp học và môn học” - ông Ninh nói.

Chương trình sẽ được phân làm hai giai đoạn, giai đoạn giáo dục phổ thông gồm bậc tiểu học và THCS. Giai đoạn 2 là giai đoạn định hướng nghề nghiệp là bậc THPT. Các môn học trong giai đoạn này sẽ thực hiện dạy học phân hóa, cung cấp kiến thức nâng cao và kiến thức về các nhóm ngành nghề của xã hội. Chương trình tiểu học sẽ thiết kế học hai buổi/ngày, còn bậc THCS và THPT dạy học một buổi/ngày.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm