Xe nhập từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vẫn ở mức cao và chỉ thấp hơn 1% so với lượng nhập của tháng trước.

Tính cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 12-2021 đạt 15.196 chiếc, tương ứng trị giá đạt 433 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 11-2021 đạt 15.356 chiếc với trị giá đạt 340 triệu USD.

Trong tháng 12, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.065 chiếc; từ Trung Quốc với 4.473 chiếc và từ Indonesia với 2.228 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 13.766 chiếc, chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 8.536 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 190 triệu USD, chiếm 56,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm mạnh 23,5% (tương đương giảm 2.629 chiếc) so với tháng 11.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 12-2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.422 chiếc, giảm 20,4%; từ Indonesia với 1.943 chiếc, giảm 47,3% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 12-2021, có 82 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Trung Quốc (54 chiếc) và Thái Lan (28 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12-2021 là 3.995 chiếc, với trị giá đạt 123 triệu USD; tăng mạnh tới 52,3% về lượng và tăng 79,6% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.108 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 146% so với tháng trước. Tiếp theo, có 1.528 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 20,1% và có 268 chiếc xuất xứ từ Indonesia, giảm 39,4% so với tháng trước .

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 12-2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.583 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 117,3 triệu USD, tăng mạnh 67,7% về lượng và tăng 56% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 2.303 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 91,9% so với tháng trước và chiếm tỉ trọng 89% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm