Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi: 11 lỗi vi phạm mới

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có 11 điểm mới rất đáng chú ý.