Từ khóa:

#xin đểu
Tìm thấy 24 kết quả
Chết người rồi mới rà soát, xử lý

Chết người rồi mới rà soát, xử lý

(PLO)- Chiều 2-11, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) không dùng hết bảy phút phát biểu theo quy định tại Quốc hội. Nhưng bài phát biểu của ông có lẽ mang nhiều hơi thở cuộc sống.