Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai

Ngày 16-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT giai đoạn 2011-2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai do đã có những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự số môi trường rất nghiêm trọng tại bốn tỉnh miền Trung.

Được biết, việc thi hành kỷ luật này đã căn cứ vào quyết định của Ban Bí thư và các văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 14-8.

Theo kết luận của Ban Bí thư hồi tháng 4-2017, ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016. Theo kết luận này, ông Lai đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép cho Công ty Formosa xả nước thải xa bờ không đúng quy định. Ông Lai đã bị kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016. 

Liên quan đến việc xử lý cán bộ sau sự cố môi trường Formosa, cuối tháng 4-2017, Ban Bí thư đã thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bộ trưởng TN&MT nhiệm kỳ này - ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016 đối với hai thứ trưởng bộ này là ông Bùi Cách Tuyến và đồng chí Nguyễn Thái Lai.

Ban Bí thư cũng thống nhất kỷ luật cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định).

Ông Nguyễn Thái Lai sinh năm 1955 (Hà Tĩnh). Trước khi được Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TN&MT thì ông Lai là Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ TN&MT.

Ngày 17-7-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã ký ban hành Quyết định số bổ nhiệm ông Thái Lai làm Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ngày 10-6-2015, tại Văn bản số 818, Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT đối với ông Nguyễn Thái Lai đến hết ngày 31-12-2015 sẽ nghỉ hưu.

Trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thái Lai ký thay Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang văn bản cho phép Formosa xả thải ra biển...