Xử lý nghiêm công chức thuế bỏ vị trí, làm việc riêng

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế phải triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung mới về sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế cho công chức để mỗi công chức đều nắm vững được mục đích, yêu cầu và những nội dung mới được sửa đổi và thực hiện nghiêm túc các quy định về chính sách thuế, quản lý thuế.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc yêu cầu công chức thuế phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, đúng thời gian cho người nộp thuế; không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định. 

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thiếu thủ tục, hoặc nội dung kê khai trong hồ sơ chưa đúng quy định, chưa đầy đủ phải hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế hoàn thiện. Công chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ phải chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn, không để người nộp thuế sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn nhưng lần sau đến nộp vẫn chưa đáp ứng được, phải tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung thêm.

Công bố công khai thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế trong các ngày làm việc để người nộp thuế biết. Đồng thời, lựa chọn công chức, lập lịch làm việc, phân công cụ thểcho các công chức đang công tác tại từng bộ phận có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế có trách nhiệm trực để giải quyết hoặc giải đáp kịp thời các yêu cầu của người nộp thuế về các thủ tục hành chính thuế theo đúng thời gian tiếp và giải quyết đã thông báo.

Công chức thuế trong thời gian phải trực nếu bỏ vị trí công việc, hoặc làm các công việc riêng, không tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế phải xử lý nghiêm.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị thuế lắp đặt hòm thư góp ý, tổ chức các đường dây nóng tại cơ quan, đơn vị để tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản ảnh của người nộp thuế; kết hợp công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật lao động, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Định kỳ ngày 30 hàng tháng Cục Thuế phải báo cáo tình hình triển khai việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị về Tổng cục Thuế để nắm tình hình.