Xử nghiêm cán bộ làm giả hồ sơ hưởng chế độ người có công

Theo đó, qua khảo sát và nghiên cứu tài liệu, Ban Nội chính Trung ương nhận thấy có hiện tượng người dân móc nối với cán bộ biến chất hình thành “đường dây” làm giả hồ sơ hưởng chế độ người có công, gây thất thu ngân sách.

VIẾT LONG