Xử nghiêm nhà thầu vi phạm về chất lượng công trình

Theo đó, giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND TP.HCM quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Đối với các công trình có tầng hầm, Sở Xây dựng kiểm tra, có ý kiến trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

Chỉ thị yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công, xử lý nghiêm các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, quản lý chất lượng công trình. Ngoài ra, chỉ thị cũng phân rõ các đầu mối về quản lý công trình xây dựng như giao UBND quận, huyện thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; cung cấp thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng cho Sở Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử…

Đ.LIÊN

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.