Xuất khẩu tôm sang Nhật vướng chất cấm mới

Theo đó, trong tháng 2 và 3-2014, Nhật đã phát hiện chất cấm OTC trong hai lô tôm nhập khẩu của Việt Nam.

Theo kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm của Nhật, mặt hàng tôm Việt Nam được nhận diện và chỉ định kiểm soát với hai chất kháng sinh đã bị cấm là Chloramphenicol (từ 21-2-2014) và OTC (từ 27-2-2014). Hiệp hội đã cập nhật thông tin và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tăng cường công tác tự kiểm soát các chất kháng sinh trong tôm, đặc biệt là hai chất trên.

VASEP yêu cầu rà soát và tăng cường công tác kiểm soát vật tư đầu vào theo chương trình của Tổng cục Thủy sản để tránh bị ảnh hưởng lây nhiễm thứ cấp từ các nguồn vật tư với các kháng sinh bị cấm, đặc biệt là Chloramphenicol và OTC. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo đến doanh nghiệp và người dân nuôi tôm về tăng cường kiểm soát hiệu quả hai chất kháng sinh trên.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm