Ý nghĩa 'Ngày pháp luật' quận 10

Bên cạnh đó kết hợp tập huấn phần mềm hệ thống quản lý, đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn quận.

Ý nghĩa 'Ngày pháp luật' quận 10 ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND quận 10, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND quận 10, cho biết mục đích của ngày hội nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Cạnh đó, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật và lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Đồng thời vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
"Khi cả xã hội chung tay cùng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, khi Hiến pháp và pháp luật được tôn vinh thì pháp luật sẽ được thượng tôn trong ý thức mỗi người. Khi đó việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật sẽ luôn được tuân thủ. Những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước sẽ đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống" - ông Trọng kỳ vọng.