Yêu cầu quận 9 báo cáo việc nâng cấp trụ sở hành chính

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa vừa có công văn khẩn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều đơn vị về công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Theo đó, ông Lê Văn Khoa yêu cầu UBND quận 9 báo cáo chi tiết dự án xây dựng nâng cấp trụ sở hành chính quận 9, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự cần thiết đầu tư dự án nêu trên để tham mưu, đề xuất trình UBND TP tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai dự án.

Yêu cầu quận 9 báo cáo việc nâng cấp trụ sở hành chính ảnh 1

Văn bản khẩn của UBND TP.

Ông Lê Văn Khoa đồng thời yêu cầu UBND các quận/huyện khi có nhu cầu đầu tư xây dựng khu hành chính phải tập trung nghiên cứu, khuyến khích thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để thay thế cho đầu tư từ ngân sách nhà nước. UBND các quận/huyện chỉ đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung mới khi đáp ứng đầy đủ các quy định tại Chỉ thị số 12 ngày 3-4-2017 của Thủ tướng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND TP chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; triển khai thực hiện phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.