(PL)- Các sinh viên Việt Nam khi quyết định du học thường có xu hướng đăng kí vào một trường cao đẳng cộng đồng thay vì trường đại học vì những yêu cầu, điều kiện dễ dãi hơn, hầu qua được đến Mỹ rồi mới chuyển trường khác sau.

Học cao đẳng cộng đồng hay đại học đều tốt cả, vì hệ thống đại học ở Mỹ rất liên thông. Ví dụ một du học sinh đăng kí học cao đẳng cộng đồng muốn sau này chuyển sang học đại học, anh ta có thể đến trường đại học đó tìm hiểu xem những yêu cầu của trường đối với bằng cử nhân bốn năm đại học là gì.

Sau đó, anh ta đăng kí những môn học trong hai năm đầu ở trường cao đẳng cộng đồng trùng với những môn của hai năm đầu ở trường đại học. Học xong hai năm đầu, hai năm sau anh ta có thể chuyển qua đại học học tiếp được. Do đó, vấn đề cộng đồng hay không cộng đồng không quan trọng.

Tuy nhiên, nếu bạn được một trường đại học nhận vào thì khi đi phỏng vấn xin visa, người ta thấy rằng mình có năng lực, có thể du  học thành công thì cơ hội được cấp visa sẽ cao hơn. Nếu bạn đăng kí du học ở một trường cao đẳng cộng đồng thì cơ hội sẽ không mạnh như vậy. Những người xin đi học cao đẳng cộng đồng thường xin trường nhận vào học các chương trình tiếng Anh (ESL) trước.

Đại đa số các trường hợp này đều không được cấp visa. Nếu vào thẳng ngành học chính của các trường cao đẳng cộng đồng thì các điều kiện họ đòi hỏi cũng không dễ. Ví dụ như trường Houston Community College ở thành phố Houston (Texas), họ yêu cầu điểm TOEFL trên 550 để được chấp nhận vào thẳng ngành học chính.

Trong khi đó, yêu cầu của trường đại học lớn ở Houston là University of Houston đối với du học sinh cũng là 550 điểm TOEFL. Đa số các học sinh đủ khả năng tiếng Anh thì sẽ xin vào thẳng đại học. Học ở cao đẳng cộng đồng có một cái lợi là học phí thấp, thường chỉ bằng một phần ba học phí của đại học.

Vậy nếu đăng kí ở một trường cao đẳng cộng đồng rồi sau đó chuyển sang đại học thì có kéo dài thời gian thêm không? Ở cao đẳng cộng đồng, ta có thể học hai năm đầu của chương trình bốn năm đại học, khi chuyển sang đại học thì chuyển thẳng vào năm thứ ba, cho nên không mất thời gian.

Trường hợp mất thời gian là những người không đủ sức xin vào học đại học mà xin giấy nhập học ở cao đẳng cộng đồng, khi vào trường, họ cho mình học các chương trình tiếng Anh trước.

Cách các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ nhận học sinh vào rất dễ, nhưng chính điều này sẽ gây ra một phiền toái khác. Đó là đương sự không đủ sức để thuyết phục các nhân viên lãnh sự quán Mỹ khi xin visa.

Những người nhận được đơn nhập học của các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ là những người có trình độ tiếng Anh kém, nhận được đơn I-20 để qua học tiếng Anh chứ không phải là được nhận vào thẳng chương trình học.

BÌNH AN sưu tầm