(PL)- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, giáo viên hợp đồng (cả ở trường công lập và dân lập) được Nhà nước hỗ trợ trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non (GVMN), được tham gia bảo hiểm xã hội - thất nghiệp - y tế và các chế độ chính sách khác. Riêng GVMN tư thục được hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng và thuế để khuyến khích phát triển trường mầm non ngoài công lập, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi tập trung đông dân cư. Trẻ em mẫu giáo năm tuổi và mẫu giáo dân tộc rất ít người được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành. Riêng trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn hoặc cha mẹ thuộc diện hộ nghèo… sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000 đồng/tháng nhưng không quá chín tháng/năm học. Quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 15-12-2011.

Trước đó, chiều 26-10, Bộ GD&ĐT ra thông tư quy định chế độ làm việc đối với GVMN. Theo đó, giáo viên phải dạy đủ 6 giờ (đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học hai buổi/ngày) và 4 giờ (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học một buổi/ngày). Ngoài ra, giáo viên phải thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc đủ 40 giờ/tuần. Riêng những lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, cứ mỗi trẻ khuyết tật thì giáo viên sẽ được tính thêm 0,5 giờ/ngày. Những giáo viên có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ/tuần.

P.ANH - Q.VIỆT - Q.DŨNG