Từ nay đến 31-5, Ngân hàng ANZ Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ mức lãi suất 2%/năm cho các khoản vay mua nhà, vay thế chấp nhà dành cho tất cả khách hàng nộp hồ sơ từ nay đến 31-5 và giải ngân trước 30-6.

Theo đó, ngân hàng áp dụng mức lãi suất hấp dẫn tính trên số tiền vay giảm dần, thời hạn vay 20 năm và hạn mức lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp. Mức hỗ trợ áp dụng trong ba tháng đầu tiên cho các khoản giải ngân lần đầu từ 500 triệu đồng trở lên. Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp đến 17,5%/năm và 17%/năm cho những người thuộc dạng ưu tiên. Ngoài ra, người vay có thể chọn kỳ lãi suất linh hoạt từ một đến sáu tháng.

NGỌC CHÂU