(PL)- Những người cha là chủ đề của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly… (số 45) kỳ này.

Người xem sẽ được tiếp cận với khái niệm người cha ở nhiều góc độ khác nhau. Nếu không vì tình yêu dành cho người cha đã mất, những đứa con trai ba tuổi, 10 tuổi mà nay đã 35-40 hẳn đã không bươn bả đi tìm quê nội với lòng tha thiết đến thế. Nếu không vì luôn ngưỡng vọng đến người cha đi xa, những người con gái lên ba khi cha đi B (mà năm nay đã ngoài 50 tuổi) đã không lớn lên với nhiều nghị lực và kiêu hãnh vậy…

Người cha là nguồn sức mạnh tinh thần vô biên, thậm chí dù chưa từng thấy mặt, dù phải ở cách xa. Chương trình kỳ này sẽ còn nói đến người cha không sinh thành nhưng có công dưỡng dạy. Ngoài ra, chương trình còn đề cập thoáng qua đến một khía cạnh “kỹ thuật” của việc làm cha - xét nghiệm ADN.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1, VTV4 và Tuổi Trẻ online vào lúc 20 giờ 05 thứ Bảy (6-8).

N.NAM