(PL)- Hôm qua (18-5), Bộ GD&ĐT đã thống nhất mức chi chấm bài tự luận thi tốt nghiệp phổ thông năm 2010 trên toàn quốc là 7.000 đồng/bài.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT cho phép địa phương có bài thi tự luận cử mỗi môn một cán bộ đến địa phương được phân công chấm bài thi tự luận của tỉnh mình để giám sát quá trình chấm thi (cán bộ này chỉ giám sát và báo cáo lại tình hình với các cấp có thẩm quyền chứ không có quyền can thiệp vào hoạt động chuyên môn của hội đồng chấm thi). Ngoài ra, để đảm bảo khách quan trong quá trình chấm chéo, năm nay sẽ có cán bộ của sở GD&ĐT thứ ba (không có bài thi và không phải là sở tham gia chấm thi) làm nhiệm vụ thanh tra việc chấm thi tự luận.

Theo kế hoạch, thi tốt nghiệp sẽ có sáu môn bắt buộc: toán, văn, ngoại ngữ, hóa học, địa lý và lịch sử; trong đó hai môn ngoại ngữ, hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm.

T.NHƯ