1 Cục phó thuộc Bộ Công an bị kỷ luật cảnh cáo

Từ ngày 11-5 đến ngày 14-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ ba, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Đa đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đa.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW đề nghị kỷ luật 10 quân nhân