Từ khóa:

#Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tìm thấy 233 kết quả
Khai trừ Đảng Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ Đảng Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ.