11 trường hợp phải thu hồi giấy đăng ký và biển số xe

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ, theo đó các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được bổ sung thêm một số trường hợp.

Cụ thể, tại Điều 15 của Thông tư 58 quy định xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm trường hợp sau: xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

Thông tư 58 quy định thêm bốn trường hợp mới phải thu hồi giấy tờ xe. Ảnh: TN

Các trường hợp khác gồm xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

Trường hợp mới được bổ sung gồm: xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này; xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Như vậy so với các quy định hiện hành, Thông tư 58 quy định thêm bốn trường hợp bắt buộc phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm