14 tỉnh không thu hút được vốn FDI

Phần lớn các địa phương không thu hút được nguồn vốn FDI từ đầu năm đến nay cũng là những địa phương vốn ít thu hút được FDI trong những năm qua như Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Bạc Liêu, Đồng Tháp…

Trong số các địa phương thu hút nhiều FDI thì Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 3,3 tỉ USD, chiếm 20% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,6 tỉ USD, chiếm 15,2%. Trà Vinh đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,52 tỉ USD, chiếm 14,7% tổng vốn đầu tư.

QUANG HUY