Từ khóa:

#Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tìm thấy 161 kết quả
Singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam

Singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam

(PLO)- Bảy tháng đầu năm, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỉ USD, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam