1.414 tỉ đồng cho dự án nâng cấp luồng Cái Mép – Thị Vải

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Bộ GTVT quyết định chi 1.414 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để nâng cấp luồng Cái Mép – Thị Vải.

Bộ GTVT vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép.

Theo đó, dự án sẽ đầu tư đoạn luồng từ phao số “0” đến thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) cho tàu 160.000 DWT đủ tải (cho phép tránh nhau với tàu đến 50.000 DWT), tàu 120.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 200.000 DWT/18.000 TEU giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

1.414 tỉ đồng cho dự án nâng cấp luồng Cái Mép – Thị Vải ảnh 1

Cảng CMIT đón siêu tàu. Ảnh: mt.gov.vn

Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép cho tàu 120.000 DWT đủ tải, tàu 100.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 160.000 DWT giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Dự án cũng sẽ nâng cấp đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép đến bến cảng khởi động Phước An cho tàu 60.000 DWT đầy tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.414 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, vốn giải ngân năm 2022 khoảng 274 tỉ đồng, năm 2023 khoảng 494 tỉ đồng, năm 2024 khoảng 395 tỉ đồng, năm 2025 khoảng 79 tỉ đồng và trên 171 tỉ đồng cho chi phí dự phòng.

Dự án khi hoàn thành vào năm 2025 sẽ giúp Cái Mép – Thị Vải trở thành cảng đầu mối cửa ngõ quốc tế, thu hút hàng hóa trung chuyển trong khu vực…

4 lưu ý khi làm quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040

4 lưu ý khi làm quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040

(PLO)- Theo lãnh đạo TP.HCM, để hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 thì các cơ quan liên quan cần lưu ý về không gian phát triển, không gian ngầm, tầng cao và về đất nông nghiệp.