2 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật

Theo thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, tại kỳ họp thứ 48, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật hai đảng viên là cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hưng, kiểm soát viên Cục QLTT tỉnh, có các vi phạm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh QLTT của Bộ Công Thương và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quá trình kiểm điểm ông Hưng còn giải trình quanh co, đổ lỗi do nguyên nhân khách quan. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hưng.

Đối với ông Trương Văn Giàu, kiểm soát viên Cục QLTT tỉnh (nguyên Phó Bí thư chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 4, huyện Long Thành) đã có các vi phạm như sau:

Trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư chi bộ, quyền đội trưởng Đội QLTT số 4, ông Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm thông tư của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, ông Giàu đã để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh QLTT.

Quá trình kiểm điểm ông Giàu còn giải trình quanh co, chưa thật sự nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm.

UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Giàu.