2 đại tá bị kỷ luật vì liên quan Út ‘trọc’

Trong hai ngày 6 và 7-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 34, xem xét, kết luận một số nội dung.

Với Đại tá Nguyễn Ngọc Thư và Đại tá Đào Ngọc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, UBKT nhận định: Trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Tổng Công ty Thái Sơn, hai người đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo… để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp nhận, chuyển ngạch lương, bổ nhiệm, phong quân hàm đối với Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) sai quy định.

Hai ông cũng thiếu quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn do Đinh Ngọc Hệ làm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, để công ty có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

Theo UBKT Trung ương, vi phạm của hai ông là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Thư và Đại tá Tuấn.

Với Đại tá Nguyễn Hải Châu, cựu bí thư Đảng ủy, chính ủy và Đại tá Phạm Ngọc Dũng, cựu phó bí thư Đảng ủy, sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, quân chủng Phòng không Không quân, UBKT nêu: Trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375, các cá nhân trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để chỉ huy sư đoàn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vi phạm của hai người là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Hải Châu và Phạm Ngọc Dũng.

Với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, TP Hà Nội, UBKT nhận định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện…

Các cá nhân Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Thanh Vân, cựu bí thư; Bạch Công Tiến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện.

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo khác của địa phương cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì trong các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các cá nhân là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 

Tại kỳ họp, UBKT cũng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp.