2 phương án tính giá vé cho tuyến metro số 1

Mới đây Sở GTVT vừa có văn bản trình UBND TP.HCM về phương án tính giá vé cho hành khách đi tuyến metro số 1.

Tuy nhiên, Sở GTVT đánh giá phương án mà MAUR đề xuất chưa toàn diện và chi tiết, chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến giai đoạn đầu khi vận hành tuyến.

METRO-SO-1
MAUR xây dựng hai phương án giá vé tàu metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Qua đó, Sở GTVT giao các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án giá vé, trên cơ sở tính toán đầy đủ các yếu tố tác động đến giá vé, đề xuất phương án giá vé theo quy định để thống nhất.

Hai phương án giá vé được MAUR đưa ra như sau:

Phương án 1 giá vé khai thác cho năm đầu tiên được xác định trên giá vé mở cửa (dự tính là 8.000 đồng/lượt) và giá vé cho một km tiếp theo là 800 đồng.

Phương án 2 đề xuất từ 7.000-12.000 đồng/lượt (thay đổi theo cự ly chuyến đi). Trong đó, 10.000 đồng/lượt cho chuyến đi có cự ly bình quân 9,5 km.

Theo phương án này, ước tính chi phí đi lại trung bình hàng tháng khoảng 40 chuyến (tương đương khoảng 400.000 đồng/tháng). Trong khi đó, vé điện tử sẽ có mức giá thấp hơn 1.000 đồng/lượt so với vé lượt.

Giá vé được đề xuất xây dựng trên cơ sở phù hợp với giá vé giao thông công cộng nói chung (xe buýt) và thu nhập bình quân đầu người của người dân TP.