2 trường hợp hoàn trả tiền mua vé số tự chọn

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thông tư 18/2022 của Bộ Tài chính quy đinh chi tiết hai trường hợp người mua vé số tự chọn được hoàn trả tiền vé.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 18/2022 sửa đổi Thông tư 36/2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư 18/2022 có hiệu lực từ ngày 28-4 tới.

Một trong những quy định nổi bật tại Thông tư 18/2022 là việc công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng.

Cụ thể, khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022 quy định người mua vé xổ số tự chọn số điện toán được hoàn trả tiền mua vé trong trường hợp sau:

- Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu.

- Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

Thông tư 18/2022 cũng quy định công ty sổ xố điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số TCSĐT tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền.

Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng.