3 chính sách mới về nhà ở có hiệu lực từ đầu năm 2022

Từ tháng 1-2022, nhiều chính sách liên quan đến nhà ở sẽ có hiệu lực thi hành.

 Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2022 là 4,8%/năm

Theo Quyết định 1956/2021 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013, Thông tư 32/2014 và Thông tư 25/2016 của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2022 không thay đổi so với năm 2021 nhưng đã giảm 0,2% so với năm 2019 và 2020.

Cụ thể, mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

Theo Thông tư 11/2013, đối tượng vay vốn gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định tại Thông tư 07/2013 của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 32/2014, đối tượng vay vốn là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỉ đồng.

Quyết định 1956 có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 và thay thế Quyết định số 2196/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Từ ngày 20-1-2022, Thông tư 20/2021 sửa đổi Thông tư 25/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành. Việc vay mua nhà ở xã hội sẽ được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, Thông tư này đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; do đó kể từ ngày 20-1-2022, đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định gồm:

- Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

- Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015.

Vay ưu đãi để xây dựng mới nhà ở tối đa 500 triệu đồng

Một trong những điểm mới khác tại Thông tư 20/2021 của Ngân hàng Nhà nước là mức vốn cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình tối đa 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay. Đồng thời mức vốn cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Về thời hạn cho vay: Đối với đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015 thì thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàn. Tuy nhiên tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. (Hiện hành chỉ quy định thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm