3 thay đổi có lợi cho người lao động kể từ 1-7

Từ việc tăng mức lương cơ sở này sẽ kéo theo nhiều điều chỉnh chính sách theo hướng có lợi cho người lao động. Đó là những chính sách nào?

Ông Trần Dũng Hà, Trưởng phòng Chế độ chính sách, BHXH TP.HCM, có một số thông tin cụ thể.

Lương công chức, viên chức tăng

Nghị định 47/2017 có hiệu lực từ ngày 1-7. Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương nhà nước sẽ tăng từ 1.210.000 lên 1,3 triệu đồng, tương đương với mức 7,4%.

Các đối tượng được điều chỉnh lương gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại luật viên chức năm 2010…

Từ 1-7, lao động nữ nghỉ thai sản sẽ được hưởng thêm 7,4% so với mức hiện hành. Ảnh: HTD

Nghỉ thai sản được hưởng thêm 7,4%

Từ việc điều chỉnh lương cơ sở, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (trợ cấp thai sản) cũng sẽ tăng khoảng 7,4% so với mức hiện hành.

Theo Điều 38 của Luật BHXH năm 2014, việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định như sau: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Do đó mức trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp, tức là tăng thêm 7,4%.

Lương hưu dự kiến cũng sẽ tăng

Vậy mức lương hưu có tăng theo lương cơ sở không? Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Theo dự thảo nghị định về điều chỉnh mức lương hưu đang được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ phê duyệt quy định mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 7,44% đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7.

Tăng mức phí hộ gia đình tham gia BHYT

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH TP.HCM, thông tin: BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 2159/BHXH-BT hướng dẫn mức đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới từ 1.210.000 lên 1,3 triệu đồng căn cứ vào ngạch, bậc chức vụ bao gồm tiền lương và phụ cấp lương nhà nước để tính mức đóng.

Bên cạnh đó, cũng từ ngày 1-7, mức phí BHYT hộ gia đình sẽ tăng. “Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng phí BHYT theo tháng ở mức 4,5% lương cơ sở. Từ người thứ hai tới thứ tư, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức tham gia của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, mức tham gia chỉ còn 40% mức tham gia của người thứ nhất, như vậy sẽ tăng thêm khoảng 7,3% mức phí tham gia BHYT hộ gia đình” - ông Nguyễn Quốc Thanh nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm