30 lãnh đạo TP.HCM được lấy phiếu tín nhiệm

Theo đó, HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ: Chủ tịch, phó chủ tịch, chánh văn phòng và các trưởng ban của HĐND TP; chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP. Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Ngoài ra, HĐND TP cũng không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp HĐND TP lần này.

Danh sách không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm này có ba ông sau:

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước được bầu bổ sung chức danh trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM mới được tám ngày.

Ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, được bầu bổ sung ủy viên UBND TP mới được tám ngày.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM, được bầu ủy viên UBND TP mới được tám ngày.

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM

2. Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

3. Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

4. Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

5. Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM

6. Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM

7. Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM

8. Lê Thanh Liêm, PCT UBND TP.HCM

9. Trần Vĩnh Tuyến, PCT UBND TP.HCM

10. Huỳnh Cách Mạng, PCT UBND TP.HCM

11. Nguyễn Thị Thu, PCT UBND TP.HCM

12. Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ

13. Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

14. Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính

15. Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương

16. Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT.

17. Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT.

18. Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng.

19. Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT.

20. Dương Anh Đức, Giám đốc SởTT&TT.

21. Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

22. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

23. Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT.

24. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

25. Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

26. Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

27. Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch.

28. Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố.

29. Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra thành phố.

30. Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND thành phố.