4 thủ tục mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Theo đó, QĐ bãi bỏ danh mục các TTHC trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại QĐ 1875/QĐ-BTP ngày 5-8-2009; QĐ 1997/QĐ-BTP ngày 16-7-2012; QĐ 2258/QĐ-BTP ngày 9-9-2013 và QĐ 2243/QĐ-BTP ngày 24-12-2015 của bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cạnh đó, QĐ công bố bốn TTHC mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Bốn thủ tục này bao gồm:

1. Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư, cơ quan thực hiện là Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

2. Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp địa phương.

3. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp địa phương.

4. Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp địa phương.

Trong nội dung QĐ còn nêu sáu TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý;

2. Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

3. Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

4. Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

5. Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

6. Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

Các nội dung cụ thể của từng TTHC bao gồm: Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ, đối tượng thực hiện TTHC, cơ quan giải quyết TTHC, kết quả thực hiện TTHC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm