UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch

UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch

(PLO)- Quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi theo hướng phòng tư pháp huyện, UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà chuyển giao về cho tổ chức hành nghề công chứng.