TP HỒ CHÍ MINH

611 thí sinh thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2013

Theo hội đồng tuyển dụng, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2013 là 575 người. Sau khi sàng lọc, hội đồng đã chọn được 611 thí sinh đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi. Trong số đó có 226 thí sinh dự thi chức danh chuyên trách công tác Đảng, 301 thí sinh dự thi chức danh chuyên trách công tác Mặt trận, đoàn thể, 24 thí sinh dự thi chức danh công nghệ thông tin và 60 thí sinh dự thi chức danh kế toán.

GIANG THANH