Ai là người được hưởng tiền tuất?

Tôi nghe nói nếu người nhà làm thủ tục nhận tiền tử tuất một lần thì phải chờ đến một năm sau khi ba tôi mất có đúng không? Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tiền tuất thì bao lâu tôi có thể nhận được tiền và ai sẽ được nhận tiền tuất?

Bạn đọc có địa chỉ mail thutrang…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Sau khi người tham gia BHXH mất thì người nhà có thể tập hợp đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ giải quyết chế độ tuất chứ không phải chờ sau một năm như hưởng trợ cấp BHXH một lần. Thời gian giải quyết hồ sơ tuất theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thân nhân của người chết hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình là người có quyền hưởng chế độ tiền tuất. Trường hợp người chết không có thân nhân theo quy định thì chia theo pháp luật thừa kế.

Thân nhân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng trừ con dưới sáu tuổi hoặc thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nếu không muốn hưởng tuất hằng tháng thì chọn hưởng tuất một lần. Đối với trường hợp chọn hưởng tuất một lần thì tất cả thân nhân hưởng tuất hằng tháng phải có biên bản họp thống nhất chọn hưởng tuất một lần.

Hưởng chế độ thai sản thì không được hưởng lương công ty

Công ty tôi có chế độ là lao động nữ nghỉ thai sản vẫn hưởng đầy đủ lương và trợ cấp trách nhiệm suốt thời gian nghỉ. Tôi muốn hỏi chế độ này có đúng không, bởi như vậy là lao động nữ được hưởng đồng thời chế độ thai sản từ BHXH và hưởng thêm lương ở công ty?

Thanh Hà, quận 1, TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 1-1-2016 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Vậy những ngày người lao động đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được cơ quan BHXH trả trợ cấp thay lương thì đơn vị sử dụng lao động không thanh toán tiền lương trong thời gian này.

Nếu phúc lợi công ty cao, muốn bồi dưỡng thêm cho người lao động thì có thể cho hưởng tiền lương nhưng không đưa vào bảng lương, không tính vào thời gian đóng BHXH.