Ai sẽ được tôn vinh là người nộp thuế tiêu biểu?

Việc tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngành thuế và tháng doanh nhân Việt Nam.

Những người nộp thuế lần này được tôn vinh dựa trên các tiêu chí như: Là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động; Doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Những tiêu chí cụ thể là: tạo nhiều việc làm cho người lao động; tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế; đạt được kim ngạch xuất khẩu hàng năm lớn, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước, quảng bá được thương hiệu hàng Việt Nam ra thế giới; hàng năm, nộp nhiều thuế vào Ngân sách Nhà nước; có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt.

Những người nộp thuế được đánh giá trong cả quá trình hoạt đồng dài để phản ánh đúng bản chất và tính ổn định về phát triển và đóng góp của người nộp thuế cho đất nước.

Theo Tổng cục Thuế, cơ quan này đã mời VCCI, Hội Tư vấn thuế tham gia trong quá trình xem xét, đánh giá thông tin của người nộp thuế để bình chọn ra 30 người nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc nhất trong toàn quốc để tôn vinh.

Buổi lễ tôn vinh người nộp thuế chiều nay còn có phần công bố thông tin triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử. Điều này là nhằm hỗ trợ người nộp thuế khai thuế, nộp thuế điện tử, giúp giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ ngày mai, 6-10. Hai cấu phần cơ bản của hệ thống bao gồm chuyên trang “hỗ trợ thủ tục thuế điện tử” và 479 Trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trong cả nước, từ trung ương đến địa phương.

Tổng cục Thuế nói hệ thống này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin quy định về chính sách thuế, về quản lý thuế, cũng như dễ dàng thực hiện thủ tục thuế mọi lúc mọi nơi, giảm bớt chi phí tuân thủ của người nộp thuế, tạo điều kiện tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

(PLO)- Hãng hàng không có nhiều máy bay nhất Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội máy bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn...