Thương vụ MobiFone mua 95% AVG

AVG được xác định giá ra sao sau 5 cuộc đàm phán?

Như chúng tôi đã thông tin trên các số báo trước, bằng các phương thức thẩm định giá khác nhau, các đơn vị tham gia thẩm định giá AVG đã đưa ra nhiều con số khác nhau, có khi lên đến hơn 33.000 tỉ đồng. Mức giá được MobiFone chọn để đàm phán mua AVG là do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX xác định với mức 16.565 tỉ đồng. Cuối cùng, MobiFone đã mua 95% cổ phần AVG với giá 8.898,3 tỉ đồng.

Vậy các vòng thương lượng, đàm phán của hai bên đã diễn ra thế nào và Bộ TT&TT đã có những chỉ đạo cụ thể gì trong quá trình này?

Hành trình từ 11.700 tỉ đồng xuống 8.898,3 tỉ đồng

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có tất cả năm cuộc thương lượng, đàm phán giữa MobiFone và AVG. Sau mỗi lần như thế, AVG đều đồng ý với phương án mà MobiFone đưa ra sau khi MobiFone đã trình lãnh đạo Bộ TT&TT.

Cụ thể, ngày 4-8-2015, đại diện nhóm cổ đông của AVG phát công văn đề nghị MobiFone mua đứt AVG với giá khoảng 15.577 tỉ đồng. AVG cũng lưu ý riêng mảng truyền hình đã trị giá 600 triệu USD.

MobiFone không đồng ý với giá đó và dùng kết quả 16.565 tỉ đồng mà AMAX xác định, trừ đi giá trị hai khoản đầu tư ngoài ngành (là Công ty Giống tằm Mai Lĩnh, Công ty Cổ phần An Viên B.P) trị giá khoảng 2.473 tỉ đồng, trừ tiếp giá trị tài sản vô hình của các giấy phép sử dụng tần số - theo xác định của AMAX là 2.424,9 tỉ đồng.

Từ đó, MobiFone xác định mức giá tối đa dự kiến mua AVG là 11.666,9 tỉ đồng và nếu mua 90% cổ phần sẽ rơi vào khoảng 10.500 tỉ đồng.

Sau khi đàm phán lần đầu tiên một tuần, MobiFone gửi văn bản báo cáo và đề nghị Bộ TT&TT cho phép mua AVG với giá dự kiến 11.700 tỉ đồng. Đúng một tuần sau, Bộ TT&TT trả lời nhất trí với đề nghị của MobiFone, không mua các mảng kinh doanh khoáng sản và bất động sản của AVG. Bộ TT&TT cũng nhắc MobiFone trên cơ sở đàm phán sơ bộ thì lập “dự án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo đúng quy định”, trình Bộ xem xét, phê duyệt.

AVG được xác định giá ra sao sau 5 cuộc đàm phán? ảnh 1

Sau chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, ngày 24-8-2015, hai bên tiếp tục đàm phán lần hai. Sau khi lắng nghe những phân tích của MobiFone, nhóm cổ đông AVG đề nghị bán 90% cổ phần cho MobiFone với giá 11.700 tỉ đồng. Với hai khoản đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình (trị giá khoảng 2.473 tỉ đồng) cổ đông AVG sẽ bỏ tiền mua lại. Và như vậy, 90% cổ phần AVG mảng truyền hình sẽ chỉ còn 9.226,8 tỉ đồng. Sau đó, AVG thông báo cho MobiFone kết quả nói trên.

Ngày 31-8-2015, hai bên tiếp tục đàm phán lần ba và MobiFone tiếp tục đề nghị AVG giảm giá. Sau cuộc đàm phán này, MobiFone gửi văn bản đề nghị giá 90% cổ phần AVG phải nhỏ hơn 8.569,8 tỉ đồng.

Trước đề nghị của MobiFone, AVG đề nghị lấy giá hai bên mong muốn cộng lại, chia trung bình để ra mức giá mà hai bên chấp nhận được. Tức là mức giá 90% cổ phần AVG sẽ được bán cho MobiFone là trung bình cộng mức giá đề nghị mua và mức giá chào bán.

Phép tính mà AVG đưa ra là: (8.569,8 tỉ đồng + 9.226,8 tỉ đồng) : 2 = 8.898,3 tỉ đồng (xin viết chẵn là 8.898 tỉ đồng).

Từ 28-12-2015 đến 15-1-2016, tức trong vòng 19 ngày, MobiFone đã thanh toán hơn 8.445 tỉ đồng, chiếm 95% tổng giá trị hợp đồng. 

Về phần tài sản đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình

Sau lần chốt giá nêu trên, MobiFone tiếp tục đề nghị AVG giảm giá trong lần đàm phán lần bốn ngày 18-9-2015. Kết quả đàm phán: Mức giá được giữ nguyên nhưng tỉ lệ cổ phần MobiFone sẽ được chuyển nhượng tăng từ 90% lên 95%.

Như vậy, giá mua bán sẽ là khoảng 11.371 tỉ đồng, gồm 8.898 tỉ đồng của 95% cổ phần AVG phần truyền hình và khoảng 2.473 tỉ đồng là số tiền “các cổ đông AVG nhận để mua lại hai tài sản ngoài lĩnh vực truyền hình và sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của AVG sau khi nhận từ MobiFone” - TTCP nêu.

Cuối tháng 9-2015, MobiFone đề nghị Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình với giá mua là hơn 11.371 tỉ đồng, trong đó: Mức giá của 95% cổ phần AVG của phần truyền hình là 8.898 tỉ đồng và 2.473 tỉ đồng là giá trị đầu tư vào hai công ty ngoài ngành mà cổ đông AVG sẽ mua lại.

Cũng trong khoảng thời gian này, chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone đề nghị Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình. Mức giá mua 95% cổ phần AVG là khoảng 11.371 tỉ đồng, gồm hai khoản cấu thành như trên. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu của MobiFone bỏ ra là 3.411 tỉ đồng, phần đi vay 7.959 tỉ đồng…

Vài ngày sau, tức ngày 1-10-2015, vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thừa lệnh lãnh đạo Bộ TT&TT khi đó chỉ đạo MobiFone chỉ đầu tư mua dịch vụ truyền hình, đàm phán với MobiFone để bỏ các khoản đầu tư vào khoáng sản và bất động sản của AVG ra khỏi thương vụ.

Ngay trong ngày, lãnh đạo Bộ TT&TT cũng có văn bản chỉ đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp với nội dung tương tự.

Sau đó một ngày, tức ngày 2-10-2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, cuộc họp gồm đại diện Bộ TT&TT, đại diện MobiFone, đại diện AVG đã diễn ra. Tại đây, các bên đã thống nhất: MobiFone mua 95% cổ phần AVG (phần truyền hình) giá 8.898 tỉ đồng, giữ nguyên trạng AVG gồm cả vốn góp của AVG tại Công ty Cổ phần An Viên B.P và Công ty Cổ phần Giống tằm Mai Lĩnh do các cổ đông AVG để lại mà không tính tiền.

Ba ngày sau, MobiFone gửi Bộ TT&TT báo cáo về điều chỉnh dự án này và đề nghị Bộ TT&TT phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 8.900 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu 2.670 tỉ đồng (30% tổng mức đầu tư), vốn vay 6.230 tỉ đồng (70% tổng mức đầu tư)

Và hơn hai tháng sau, ngày 21-12-2015 lãnh đạo Bộ TT&TT đã ký ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, trong đó giá mua 95% cổ phần AVG là 8.898,3 tỉ đồng.

Sau ba ngày được Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư, MobiFone và AVG đã làm dự thảo thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, trong đó cổ đông AVG đã đồng ý giảm giá theo đề nghị của MobiFone.

Ngày 25-12-2015, theo TTCP, MobiFone ký hợp đồng với các cổ đông AVG nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG với tổng giá trị là 8.898 tỉ đồng.

AVG được xác định giá ra sao sau 5 cuộc đàm phán? ảnh 2