Ba huy chương vàng Olympic tiếng Nga

Ngoài ra đoàn Việt Nam còn giành được ba giải nhất ở phần thi phụ là nhà đọc thơ trẻ, nhà hùng biện trẻ và phần thi đọc hiểu.

Cuộc thi Olympic tiếng Nga năm 2014 có sự tham gia của hơn 200 học sinh ở 29 quốc gia. Cuộc thi diễn ra đúng ngày sinh của đại thi hào Nga Alechxandr Pushkin, được lấy là Ngày ngôn ngữ và văn hóa Nga.

HUY HÀ