Bà Rịa-Vũng Tàu đang quản lý 326 khu đất công

Theo Sở TN&MT, trong năm 2020 trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công hai khu đất (chuyển tiếp kế hoạch 2019), với tổng số tiền trúng đấu giá là 199,2 tỷ đồng với tổng diện tích 2,85ha.

Hai khu đất gồm khu đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương với diện tích 0,84 ha tại phường 11, Vũng Tàu (giá khởi điểm 23,6 tỷ đồng và giá trúng đấu giá 29,2 tỷ đồng). Khu đất thu hồi của DNTT Tuyết Minh với diện tích 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá khởi điểm 64,8 tỷ đồng và số tiền trúng đấu giá 170 tỷ đồng.

Đối với 18 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá 2020: Có ba khu chuyển tiếp sang năm 2021 (Cụm 5, phường 1, Vũng Tàu; Khu 2,4ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và khu 20ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ). Bảy khu đất tại Côn Đảo bàn giao cho địa phương quản lý. Một khu đang tổ chức rà chủ trương đầu tư (khu 4h tại phường Thắng Tam, Vũng Tàu- One Opera Complex).

Hai khu xen kẽ, nhỏ hẹp tổng hợp xin ý kiến UBND tỉnh (khu 0,06ha tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) và khu 937mtại TP Vũng Tàu). Hai khu đang thực hiện việc hoàn thiện hạ tầng trước khi đấu giá (khu 13,1ha tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc và 0.67ha tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền- khu Thành Chí).

Một khu chờ rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể toàn bộ khu vực (1,83ha thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).  Hai khu đất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bàn giao lại cho huyện Long ĐIền quản lý, chờ quy hoạch toàn bộ khu vực cảng 29ha theo chủ trương tạm dừng đấu giá của UBND tỉnh (khu đất cảng tại xã Phước Hưng, xã Phước  Tỉnh).

Theo kết quả rà soát tiến độ thực hiện thủ tục đấu giá toàn bộ quỹ đất công do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý đến thời điểm hiện nay, trung tâm đang được giao quản lý tổng cộng 362 khu đất công, tương đương với tổng diện tích 2.614,5ha.

Đối với quỹ đất này trung tâm đang chủ trì, phối hợp với địa phương và các sở ban ngành giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý tài sản trên đất, giữ gìn chờ điều phối, phối hợp với tổng diện tích 225.58ha, dự kiến thu 10.684,5 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến các địa phương, sở ngành báo cáo, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phải lập bảng thống kê chi tiết về danh mục 326 khu đất công nhận bàn giao. Cụ thể phải thống kê lại thời điểm nhận bàn giao và những khu đã đấu giá qua các năm trước. Hiện nay còn lại bao nhiêu khu đất để trên cơ sở đó có kế hoạch đấu giá, lộ trình phải thực hiện trong năm 2021 là bao nhiêu.

Ông Thọ cũng nhấn mạnh trong thống kê phải nêu rõ các khu đất công đang quản lý đã là đất có mặt bằng sạch chưa, có cần phải thực hiện các thủ tục thu hồi để thành đất sạch trước khi lập thủ tục đấu giá hay không.

Ngoài ra, đối với các khu đất đang chuẩn bị thủ tục đấu giá ông Thọ yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát lại hồ sơ pháp lý, báo cáo các vướng mắc cụ thể để UBND tỉnh tiến hành họp, tháo gỡ kịp thời…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm