Ban chỉ đạo PCTN Trung ương làm việc với Sóc Trăng

Ngày 2-12, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác PCTN năm 2019.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác PCTN, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc PCTN tại tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Trong kỳ, toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu-chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua đó, phát hiện 23 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 7,8 tỉ đồng. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 10 tập thể và 137 cá nhân có sai phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc của BCĐ PCTN Trung ương với Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận và biểu dương công tác PCTN của tỉnh Sóc Trăng. Để công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, ông Mẫn đề nghị Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc về công tác PCTN...

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm đến các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018, cụ thể là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cạnh đó, cũng cần xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng.

“Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, tình trạng "tham nhũng vặt”" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cũng đã có buổi làm việc với Thành ủy TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm