Phòng, chống tham nhũng ‘không nghỉ, không chùng xuống'

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác PCTN tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban đều là các doanh nghiệp trọng yếu của nền kinh tế, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội, điều kiện để ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm