Từ khóa:

#bản đồ quy hoạch
Tìm thấy 7 kết quả
20 năm và 1 ngày ở Thủ Thiêm

20 năm và 1 ngày ở Thủ Thiêm

(PLO)- Thủ Thiêm, nơi mỗi mét vuông đất chỉ được bồi thường có 150.000 đồng, chỉ mua được bốn tô phở bình dân, để rồi sau khi giải tỏa xong thì mỗi mét vuông đất có giá 350 triệu đồng!