Nghị định 70/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND).

Theo đó, đối tượng tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ bao gồm những công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự; công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND và tự nguyện tham gia.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Đáng chú ý, theo nghị định thì có hai trường hợp có thể được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp:

1. Được dự tuyển vào các học viện, trường CAND. Để được dự tuyển hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải có thời gian phục vụ tại ngũ 15-24 tháng (quy định cũ là từ 24 tháng đến dưới 36 tháng); có kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trong chế độ chuyên nghiệp của CAND. Khi tốt nghiệp ra trường, các đối tượng này sẽ được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

2. Được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Để được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp thì các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng được các điều kiện như: Không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp 1; tự nguyện; đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND; CAND có nhu cầu.

Theo nghị định, hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ thì sẽ được xuất ngũ. Sau khi về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-10-2019, thay thế cho Nghị định 129/2015.

HỮU ĐĂNG