Bằng trung cấp dược có đủ điều kiện được mở nhà thuốc?

Trước đây, tôi tốt nghiệp một trường trung cấp dược, sau đó ra đi làm tại một của hàng bán thuốc Tây. Theo tôi được biết thì nhà thuốc và quầy thuốc đều là cơ sở kinh doanh về dược. Xin hỏi, giờ tôi muốn ra ngoài để tự mình mở một nhà thuốc để kinh doanh có được không?

Bạn đọc Nguyễn Vân (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm đ, Khoản 2, Điều 32 Luật Dược 2016 quy định về cơ sở kinh doanh dược, trong đó có cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Do đó, nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ thuốc.

Để mở một nhà thuốc cần phải đáp ứng một số yêu cầu như:

Về cơ sở vật chất, tại điểm d, Khoản 1, Điều 33 Luật Dược quy định, một cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, tức một cơ sở bán lẻ thuốc phải đạt GPP.

GPP là viết tắt của một cụm từ tiếng Anh, được dịch sang tiếng việt là “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”.

GPP là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn trong hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm bảo đảm cung ứng, bán lẻ thuốc trực tiếp đến người sử dụng thuốc và khuyến khích việc sử dụng thuốc một cách an toàn và có hiệu quả cho người sử dụng thuốc.

Về điều kiện bằng cấp chuyên môn thì Khoản 1, Điều 18 và Điều 13 Luật Dược đã quy định rõ người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược và có hai năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Không giống như nhà thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc được mở rộng hơn khi chỉ cần đáp ứng: Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Do đó, đối với người chỉ có bằng trung cấp dược thì không đủ điều kiện chuyên môn để mở nhà thuốc mà chỉ có thể mở được quầy thuốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm