Báo chí có vai trò lớn trong phát hiện dấu hiệu tham nhũng

Chiều 1-12, tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, quận Tân Bình), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG DANH

Phát biểu tại hội nghị, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết hội nghị này nhằm thực hiện kế hoạch số 5473 ngày 31-12-2019 của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Theo ông Từ Lương, kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Cùng với đó, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng.
Cũng theo ông Từ Lương, nội dung này được triển khai ở tất cả các sở ngành, đoàn thể ở TP.HCM và chính quyền, đoàn thể quận huyện, phường xã, thị trấn thuộc TP cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư.
“Thành ủy, UBND TP và hàng triệu độc giả tin tưởng những người làm báo không ngừng học tập, tu lưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị... để thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực và kịp thời” – ông Từ Lương nói.
Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM đã nghe hai chuyên đề về quán triệt hệ thống qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của báo chí; quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Định hướng vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG DANH

Trình bày chuyên đề về quán triệt hệ thống qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của báo chí, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết hiện có 10 văn bản luật và các văn bản dưới luật, văn bản của Đảng về phòng chống tham nhũng. Cụ thể như Công ước quốc tế về phòng chống tham nhũng; định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ Luật Hình sự; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Báo chí...

Theo ông Hiển, báo chí có vai trò rất lớn trong việc phát hiện dấu hiệu tham nhũng; đấu tranh chống tham nhũng; phản biện, góp ý hoàn thiện pháp luật về chống tham nhũng. Báo chí cũng có vai trò trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách để nâng cao ý thức tuân thủ, đấu tranh, phòng ngừa.
“Ở giai đoạn chớm phạm tội, phát hiện của báo chí là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát, thanh tra, kiểm tra” – ông Hiển nói.
Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cũng cho rằng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, báo chí cần đấu tranh công bằng, đúng luật và tỉnh táo. Báo chí cần bảo vệ nhân chứng, người tố giác, người tham gia đấu tranh.

Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nghe chuyên đề. Ảnh: QUANG DANH

“Khi điều tra, viết bài, đăng phát các tác phẩm báo chí về tham nhũng, cần tính trước những rủi ro mà nguồn tin có thể gặp phải. Cần tính trước phương án bảo vệ họ, giải thích rõ cho nguồn tin quyền, nghĩa vụ và các rủi ro họ có thể gặp” – ông Hiển nói.

Nói về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng chống tham nhũng, ông Đỗ Quyết Thắng, Phó trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho rằng cần khuyến khích nhà báo phát hiện và tham gia vào công tác điều tra chống tham nhũng, tiêu cực. “Cơ quan báo chí và nhà báo phải có trách nhiệm trong việc phòng chống tham nhũng, đưa tin về các hoạt động phòng chống tham nhũng” – ông Thắng nói.

Ông Thắng mong muốn nhà báo coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí. Cùng đó, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí trong việc đưa tin...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm