Báo chí góp phần khơi dậy ý thức thoát nghèo

Tại hội thảo báo chí Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí năm 2017 do Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức, ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chia sẻ như vậy. Theo ông Bé, cũng bằng việc đi thực tế, nhà báo sẽ có những sản phẩm báo chí để thông tin rộng rãi ra xã hội, góp phần huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo.

Theo ông Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập tạp chí Lao động và Xã hội, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền về giảm nghèo một cách thường xuyên, liên tục với mật độ tương đối lớn ở hầu hết loại hình báo chí. Đồng thời, báo chí đã phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo. Qua đó góp phần khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm